Divisió I+D / Registres
Aquesta divisió té gran experiència en el desenvolupament de productes i preparació d'expedients de registre per a la seva presentació a nivell mundial.

La Divisió centra la seva activitat en les següents àrees:

 • Desenvolupament de nous productes o de variacions galèniques de principis actius coneguts amb la finalitat de modificar el seu alliberament, millorar la seva posologia, aconseguir noves vies d'administració o indicacions.

 • Desenvolupament de medicaments genèrics, per tal de ser llicenciats i fabricats en les plantes de Reig Jofre Group.

 • Desenvolupament de productes liofilitzats
  • Anàlisi tèrmic en liofilització
   Determinació de Teq (Temperatura de congelació en l'equilibri)
   Tg' (Temperatura de transició vítria)
   Te (Temperatura eutèctica)
   Tf (Temperatura de fusió)
   Tco (Temperatura de col·lapse)

  • Aplicació de tècniques: DSC (Calorimetria diferencial d'escombratge), FDM (Microscopi de liofilització), DTA-ER (Anàlisi tèrmic diferencial i resistència elèctrica).

  • Desenvolupament i optimització de receptes de liofilització en planta pilot.

  • Escalat industrial de procés.

  • Aplicacions en genèrics, proteïnes, anticossos monoclonals, vacunes, etc.

 • Investigació conjunta amb Oryzon Genomics mitjançant la creació de l'empresa Geadic Biotec AIE per al descobriment de bio-marcadors oncològics basat en l'anàlisi genòmic diferencial de texits tumorals i sans, així com per al desenvolupament de teràpies dirigides a noves dianes associades a aquests bio-marcadors. El primer producte propi és GynEC-DX un test de diagnòstic molecular per cribratge de càncer d'endometri.
  Els resultats es van presentar al congrés de ESGO a Milà al septembre 2011.

    (pòster)


RJ Group és membre del pla Pro-Farma del Ministeri de Sanitat i Consum d'Espanya i té projectes finançats per CDTI (Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial) del Ministeri d'Indústria, així com ACCIÓ-CIDEM de la Generalitat de Catalunya (Espanya).

Desenvolupament farmacèutic

 • Recerca de documentació
 • Selecció de proveïdors d’APIs
 • Desenvolupament de mètodes d'anàlisi farmacèutica i la seva validació
 • Desenvolupament galènic
 • Fabricació de lots pilot i validació de processos
 • Avaluació de l'estabilitat en condicions ICH
 • Assajos in vitro i avaluacions preliminars
 • Preparació de la documentació i informes necessaris per a l’elaboració de l'Expedient de Registre

Serveis Regulatoris

 • Equip format per tècnics amb una àmplia experiència en el camp regulatori a nivell mundial, especialment a Europa i als EUA.
 • Preparació de dossiers de registre per a la seva presentació en països comunitaris i extracomunitaris en formats NEEs i i-CTD mitjançant la utilització de programari específic.
 • Experiència en processos de registres a nivell europeu, mitjançant un procediment nacional de reconeixement mutu o un procediment descentralitzat. Suport regulatori des de la presentació del registre fins a l'autorització del medicament mitjançant la resposta a les al·legacions sol·licitades per les diferents autoritats regulatòries, incloent treballs regulatoris post-autorització com ara la presentació de variacions o revalidacions.

Assajos clínics

Equip de professionals amb una dilatada experiència en la coordinació i realització d'estudis d’ADME(T) preclínics i clínics (Fase I-IV) necessaris per al desenvolupament de productes propis o contractats per tercers. Disposa d’un servei d’espectrometria de masses (LCMS/MS), especialitzat, principalment, en la bioanàlisi, amb la certificació de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL).

Experts en la realització de:

 • Estudis de bioequivalència
 • Farmacocinètica i estudis clínics de biodisponibilitat
 • Estudis d'interacció del principi actiu o medicament
 • Farmacoinètica preclínica
 • Toxicocinètica preclínica
 • Anàlisi i identificació de metabòlits
 
+ Imatges Contactar
Utilitzem "cookies" pròpies i de tercer per a millorar els nostres serveis, així com, per a obtenir dades estadístiques de la navegació dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes l'ús. Pots ampliar aquesta informació aquí.